Contactgegevens AVC

Army Vehicle Club
Alle afdelingen
Witte Valkstraat 12
1619 XN Andijk
E-mail: avcnld@gmail.com ¹
Tlf: 06 538 70 258 (alleen op werkdagen van 1300 tot 1800 uur)

De Army Vehicle Club is een vereniging
De Army Vehicle Club is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40517709 en gevestigd in Andijk
ING Bank: NL04 INGB 0006 3253 18 ²

Doelstellingen
De AVC is in 1992 opgericht en stelt zich ten doel het verzamelen van klassieke legervoertuigen (LV’s), deze zo veel als mogelijk in authentieke staat³ te herstellen, te onderhouden, ermee te rijden en/of tentoon te stellen;
De AVC wordt gerund door een door de leden gekozen bestuur, bestaande uit de voorzitter/secreataris, penningmeester en drie algemene bestuursleden;
De AVC organiseert regelmatig evenementen (o.a. bivak, rond- en nachtritten) in het land of verleend medewerking aan een evenement van een andere organisatie waar alle leden van AVC welkom zijn met hun voertuig;
De AVC verleent medewerking aan o.a. Defensie voor het inzetten van LV’s voor bepaalde gelegenheden;
Onder legervoertuigen wordt verstaan, wiel-, rups- of gecombineerde voertuigen die buiten dienst zijn gesteld door een leger (Nederland en buitenlandse legers);
Er is geen leeftijdsbepaling van kracht, dat wil zeggen dat ook nieuwere legervoertuigen toegelaten kunnen worden. Ook gedemilitariseerde gevechtsvoertuigen vallen hieronder, alsmede motoren, vaartuigen etc.;
De AVC brengt eens per kwartaal een verenigingsblad uit, De Veldpost, met daarin o.a. mededelingen van het bestuur, interessante artikelen, tips, foto’s en redactionele bijdragen van, voor en door leden van de vereniging;
De AVC manifesteert zich op social media: Twitter, Facebook en Instagram (onder constructie)

¹  - Wordt binnenkort gewijzigd;
² - Is tijdelijk niet in gebruik - betalingen dienen te geschieden op het door de administratie aangegeven bankrekeningnummer;
³ - In de kleuren zoals te doen gebruikelijk is binnen het leger waar het LV afkomstig is - ook ten aanzien van de camouflagepatronen en andere uiterlijke kenmerken;