Contactgegevens AVC

Via dit formuliertje kun je een bericht versturen naar het secretariaat
Voor een lidmaatschapsaanvraag moet je een ander formulier invullen.

Army Vehicle Club
Alle afdelingen
Let op dit is een postadres: Witte Valkstraat 12 | 1619 XN Andijk
E-mail: avcnld@gmail.com
Tlf: 06 538 70 258 (alleen op werkdagen van 1300 tot 1800 uur)

Army Vehicle Club

De Army Vehicle Club is een vereniging bestaande uit leden.
De leden benoemen een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden;
De Army Vehicle Club is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40517709 en gevestigd in Andijk
De Army Vehicle Club baseert haar activiteiten op basis van de verenigingsstatuten. Deze kunnen worden opgevraagd of worden ingezien bij de Kamer van Koophandel of bij het secretariaat van de vereniging.
Naast de verenigingsstatuten hanteert AVC ook een huishoudelijke reglement. (In de loop van 2018 krijgen alle leden toegang naar deze stukken die online worden gezet)ING Bank: NL04 INGB 0006 3253 18 ²

Doelstellingen

 1. De AVC is in 1992 opgericht en stelt zich ten doel het in stand houden van het Militair Erfgoed (rollend materieel) door het verzamelen van klassieke legervoertuigen (LV’s), deze zo veel als mogelijk in authentieke staat¹ te herstellen, te onderhouden, ermee te rijden en/of tentoon te stellen;
 2. Onder legervoertuigen wordt verstaan, wiel-, rups- of gecombineerde voertuigen (half track) die buiten dienst zijn gesteld door een leger (Nederlandse en buitenlandse legers);
 3. Alle merken of fabrikaten zijn welkom, AVC  maakt geen onderscheid daarin;
 4. Er is geen leeftijdsbepaling van kracht wat de voertuigen aangaan, dat wil zeggen dat ook nieuwere legervoertuigen toegelaten kunnen worden. Ook gedemilitariseerde gevechtsvoertuigen vallen hieronder, alsmede motoren, vaartuigen etc.;
 5. AVC wordt gerund door een door de leden gekozen bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden;
 6. Eens per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiën. Het bestuur geeft tevens aan wat het komende jaar gedaan gaat worden. Leden hebben inspraak op het te voeren beleid e.e.a. volgens de verenigingsstatuten;
 7. AVC organiseert regelmatig evenementen (o.a. bivak, rond- en nachtritten) in het land en/of verleent medewerking aan een evenement van een andere organisatie waar alle leden van AVC welkom zijn met hun voertuig;
 8. AVC verleent medewerking aan o.a. Defensie voor het inzetten van voertuigen voor bepaalde diensten en/of gelegenheden;
 9. AVC verhuurt legervoertuigen + chauffeur aan particulieren. Reserveringen dienen zo vroeg mogelijk te geschieden. Vraag naar de voorwaarden!
 10. AVC brengt eens per kwartaal een verenigingsblad uit, De Veldpost, met daarin o.a. eventuele mededelingen van het bestuur, interessante artikelen, tips, foto’s en redactionele bijdragen van, voor en door leden van de vereniging. De Veldpost kan per post of digitaal worden verzonden. althans op de manier zoals een lid van de vereniging dat wenst;
 11. AVC brengt eens per maand een nieuwsbrief uit, ‘Dienstmededelingen’, met daarin o.a. mededelingen van het bestuur en andere verenigingszaken. De nieuwsbrief ‘Dienstmededelingen’ wordt uitsluitend digitaal verzonden;
 12. AVC manifesteert zich op social media: Twitter, Facebook en Instagram (onder constructie)
 13. AVC hanteert een Privacy Verklaring aangaande het gebruik van de website en de gegevens die via de website worden ontvangen of verzameld.
¹ - In de kleuren zoals te doen gebruikelijk is binnen het leger waar het LV afkomstig is - ook ten aanzien van de camouflagepatronen en andere uiterlijke kenmerken;