De Veldpost

Deadline voor het volgende nummer van De Veldpost: 15 mei 2017 1200 uur.
Kopij en beeldmateriaal kunnen worden verstuurd naar: avcnld@gmail.com
Bij grote fotobestanden wordt u verzocht dit te versturen met WeTransfer

De Veldpost als wand-decoratie

Hier komt de digitale versie te staan van
‘De Veldpost’, het kwartaal-blad van AVC.

Alleen zichtbaar voor
AVC-leden!

 

De Veldpost – Nr. 3 -2016
De Veldpost – Nr. 4 -2016
De Veldpost – Nr. 1 -2017