Lid worden van AVC

Lid wordenJe hebt een legervoertuig of je gaat er binnenkort een aanschaffen… Word dan lid van AVC! Je kunt je opgeven als nieuw lid van AVC middels het. Als je het formulier hebt gedownload of opgeslagen dan kun je ‘m vervolgens invullen, ondertekenen en de aanwijzingen volgen die op het formulier staan voor verzending.

De contributie bedraagt € 40,- per kalenderjaar en het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij je twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk hebt opgezegd. Naast de contributie betaal je bij het aanmelden eenmalig inschrijfkosten: € 10,-

Je ontvangt het kwartaalblad van AVC: ‘De Veldpost’ die bij jou in de brievenbus terecht komt! Je kunt meedoen aan alle activiteiten en evenementen die de AVC organiseert of die anderen organiseren en waar AVC aan meewerkt. Je kunt de ledenvergadering bijwonen en als lid heb je ook stemrecht en kun je ook zaken op de Agenda zetten. Heb je vragen, technische vragen? Die kun je dan stellen aan de Technische Commissie. Ook wanneer je op zoek bent naar (speciale) onderdelen. Je kunt artikelen en foto’s plaatsen in ‘De Veldpost’, maar ook advertenties! En korting op de aankoop bij bedrijven die zijn aangesloten!

Ook krijg je de maandelijkse nieuwsbrief “Dienstmededelingen“. Dit wordt je per e-mail toegestuurd. Daarin nieuws van het bestuur over verenigingszaken en verdere informatie over komende activiteiten e.d. Deze nieuwsbrief is ter aanvulling op “De Veldpost”.

image

 Wat vind je in ‘De Veldpost’?

 • De Agenda met activiteiten en evenementen van AVC
 • Bestuursmededelingen worden maandelijks digitaal verzonden
 • Foto’s van evenementen en activiteiten van AVC
 • Foto’s van (bijzondere) legervoertuigen
 • Foto’s en.of nieuws van/over Defensiematerieel
 • De rubriek: ‘Man en zijn paard’
 • Specials (o.a. interviews met leden)
 • Ingezonden artikelen van leden
 • Nieuws over legervoertuigen
 • Nieuws over relevante wet- en regelgeving
 • Nieuwe leden die zich voorstellen
 • Advertenties, ook van bedrijven
 • En uiteraard nieuws en en andere wetenswaardigheden
 • En nog veel meer…

De Veldpost wordt uitgevoerd in:

 • Full-color (behalve oude zwart/wit foto’s)
 • Drukwerk met geniete pagina’s
 • Professionele opmaak

 Wat vind je in ‘Dienstmededelingen’?

 • Nieuws en informatie van het bestuur over:
 • Verenigingszaken
 • Evenementen en activiteiten
 • Oproepen ledenvergaderingen
 • Agenda ledenvergaderingen
 • Aanmeldformulieren
 • Ledenwerfakties
 • Wetenswaardigheden van bijv. RDW/APK
 • Technische zaken met veel beeldmateriaal
 • Er kunnen artikelen en/of beeldmateriaal worden opgenomen ter aanvulling van het hoofdartikel in “De Veldpost”, zoals bijvoorbeeld filmpjes.
 • Onderzoeken in het kader van evenementen

Dienstmededelingen wordt uitgevoerd in:

 • Full-color (behalve oude zwart/wit foto’s)
 • Wordt maandelijks digitaal aangeboden middels een email met daarin de link
 • Professionele opmaak

 Overige informatie

 • In voorkomende gevallen wordt een email verstuurd met relevante informatie, bijvoorbeeld een ad hoc-evenement, al dan niet in samenwerking met een andere vereniging.
 • Uiteraard heb je toegang tot de website, Facebookpagina en de Groep Army Vehicle Club

Ledenpas

 • In 2019 wordt de ledenpas heringevoerd.
 • Deze pas geeft je korting op de aangesloten bedrijven

Ledenpagina

 • Als lid heb je toegang tot de Ledenpagina te openen met behulp van een wachtwoord
 • Wij streven er naar dat de leden later dit jaar een eigen account krijgen
AVC hanteert een Privacy Verklaring o.a. aangaande het gebruik van de website en de gegevens die via de website worden ontvangen of via contact- en/of aanmeldformulieren.

Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming is ons beleid overeenkomstig aangepast. Je leest daar meer over in de verklaring.