1 – AVC's Contactgegevens

Army Vehicle Club

Alle afdelingen
Postadres: Witte Valkstraat 12 | 1619 XN Andijk
E-mail: avcnld@gmail.com
Telefoon: 06 538 70 258 (alleen op werkdagen van 1300 tot 1800 uur)
Bankrekening:  NL87 RABO 0329 6337 83
KvK onder nummer 405 17 709
De Veldpost: ISSN 2589-9376

Army Vehicle Club

 1. De Army Vehicle Club draagt nevenstaande logo, voorstellende een deel van een wielvoertuigband en van een rupsketting met daarin de afkorting van de naam van de vereniging: AVC;
 2. De Army Vehicle Club is een vereniging bestaande uit leden.
 3. De leden benoemen een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden;
 4. De Army Vehicle Club is ingeschreven bij de KvK onder nummer 405 17 709 en gevestigd in Andijk
 5. De Army Vehicle Club baseert haar activiteiten op basis van de verenigingsstatuten. Deze kunnen worden opgevraagd of worden ingezien bij de Kamer van Koophandel of bij het secretariaat van de vereniging.
 6. Naast de verenigingsstatuten hanteert AVC ook een huishoudelijke reglement. (In de loop van 2018 krijgen alle leden toegang naar deze stukken die online worden gezet)ING Bank: NL04 INGB 0006 3253 18 ²

Doelstellingen

 1. De AVC is in 1992 opgericht en stelt zich ten doel het in stand houden van het Militair Erfgoed (rollend materieel) door het verzamelen van klassieke legervoertuigen (LV’s), deze zo veel als mogelijk in authentieke staat¹ te herstellen, te onderhouden, ermee te rijden en/of tentoon te stellen;
 2. Onder legervoertuigen wordt verstaan, wiel-, rups- of gecombineerde voertuigen (half track) die buiten dienst zijn gesteld door een leger (Nederlandse en buitenlandse legers);
 3. Alle merken of fabrikaten zijn welkom, AVC  maakt geen onderscheid daarin;
 4. Er is geen leeftijdsbepaling van kracht wat de voertuigen aangaan, dat wil zeggen dat ook nieuwere legervoertuigen toegelaten kunnen worden. Ook gedemilitariseerde gevechtsvoertuigen vallen hieronder, alsmede motoren, vaartuigen etc.;
 5. AVC wordt beheerd door een door de leden gekozen bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en tenminste drie algemene bestuursleden;
 6. Eens per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiën. Het bestuur geeft tevens aan wat het komende jaar gedaan gaat worden. Leden hebben inspraak op het te voeren beleid e.e.a. volgens de verenigingsstatuten;
 7. AVC organiseert regelmatig evenementen (o.a. bivak, rond- en nachtritten) in het land en/of verleent medewerking aan een evenement van een andere organisatie waar alle leden van AVC welkom zijn met hun voertuig;
 8. AVC verleent medewerking aan o.a. Defensie voor het inzetten van voertuigen voor bepaalde diensten en/of gelegenheden;
 9. AVC verhuurt legervoertuigen + chauffeur aan particulieren. Reserveringen dienen zo vroeg mogelijk te geschieden. Vraag naar de voorwaarden!
 10. AVC brengt eens per kwartaal een verenigingsblad uit, De Veldpost,  – uitsluitend bestemd voor leden van de vereniging- met daarin o.a. eventuele mededelingen van het bestuur, interessante artikelen, tips, foto’s en redactionele bijdragen van, voor en door leden van de vereniging. De Veldpost kan per post of digitaal worden verzonden. althans op de manier zoals een lid van de vereniging dat wenst;
  De Veldpost is opgenomen in het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en maakt deel uit van Collectief Cultureel Erfgoed van Nederland
  De Veldpost is voorzien van een International Serial Standard Number: ISSN 2589-9376
 11. AVC brengt elke maand een digitale nieuws- en informatiebrief uit onder de naam: Dienstmededelingen, voorheen een rubriek in De Veldpost -uitsluitend bestemd voor leden van de vereniging-;
 12. AVC manifesteert zich op social media: Twitter, Facebook en Instagram (onder constructie)
 13. AVC hanteert een Privacy Verklaring aangaande het gebruik van de website en de gegevens die via de website worden ontvangen of verzameld.
 14. AVC hanteert Algemene Voorwaarden Deelname Activiteiten Army Vehicle Club welke van toepassing zijn op evenementen en activiteiten van de vereniging;
 15. Het uitvoerend orgaan van AVC is ‘Operations’ dat een eigen logo heeft voorzien van een lijfspreuk: ‘Paratus Et Competenties’, zie hiernaast. Tevens voorzien van een onderdeel van de Verbindingsdienst omdat Operations ook als zodanig functioneert.
¹ - In de kleuren zoals te doen gebruikelijk is binnen het leger waar het LV afkomstig is - ook ten aanzien van de camouflagepatronen en andere uiterlijke kenmerken;