De Veldpost en Dienstmededelingen

De Veldpost is het verenigingsblad van de Army Vehicle Club (AVC) en wordt – in deze vorm – sinds september 2016 uitgegeven. Het blad wordt elk kwartaal naar de leden verzonden. Het is offset gedrukt, full color en bevat veel foto’s van AVC-evenementen

AVC-leden ontvangen maandelijks de digitale nieuwsbrief “DienstMededelingen” met actuele (verenigings)zaken en aanvullende artikelen ter ondersteuning van De Veldpost. Voorheen was dit een beknopte rubriek in De Veldpost. Een voorbeeld van de “DienstMededelingen” zie hieronder!

De Veldpost is als tijdschrift ook ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en maakt deel uit van het Collectief Cultureel Erfgoed van Nederland en staat geregistreerd onder nummer ISSN 2589-9376

DEADLINE DE VELDPOST
Derde uitgave van De Veldpost in 2019: Nr. 1 op of omstreeks 1 september 2019.

Deadline voor nummer 3 van De Veldpost: 15 augustus 2019 1200 uur. Kopij en beeldmateriaal kunnen worden verstuurd naar de eindredactie.

Bij grote fotobestanden wordt u verzocht dit te versturen met WeTransfer

De Veldpost biedt mogelijkheden voor advertenties al dan niet in combinatie met "Dienstmededelingen" en/of de website.

Vragen? Neem contact op met de eindredactie.

Wil jij een exemplaar van “De Veldpost” ontvangen?
Kijk hier hoe je dit kunt aanvragen!


5 nummers van de maandelijkse digitale “DienstMededelingen”
en een extra foto-editie. Een nieuwsbrief bestaat uit maximaal 20 pagina’s
Voorbladen van 3 nummers van de “Veldpost”, het kwartaalblad van AVC.