Legerspullen gezocht voor schoolprojecten en musea

AVC wordt regelmatig benaderd door scholen of wij ook iets doen aan activiteiten rondom de Bevrijding en ook over het thema oorlog en vrede. Maar ook over de Tweede Wereldoorlog en de vredesmissies in de de huidige tijd. Of dat we over spullen beschikken die daar mee te maken hebben. Dit uiteraard gericht op scholen, met name basis- en middelbaar onderwijs. In alle gevallen was het antwoord: ‘Nee, dat doen we niet!’ Maar dat is niet omdat wij het niet zouden willen maar veeleer om praktische redenen en wegens gebrek aan legerspullen.

Enkele AVC-leden vertellen over hoe het is om als militair te worden uitgezonden voor een missie.
Enkele AVC-leden vertellen over hoe het is om als militair te worden uitgezonden voor een missie.

AVC gaat in de komende maanden onderzoeken hoe en op welke wijze AVC hier invulling aan kan geven. Er is een kleine werkgroep opgezet die het onderzoek gaat uitvoeren. Er zal onder andere contacten worden gelegd met instanties die op dit terrein werkzaam zijn, zoals ‘Veteraan in de Klas’ van het Veteraneninstituut, maar ook de organisatie achter de Nederlandse Veteranendag.

Aanleiding hiervoor was een oproep van AVC om legerspullen, zoals uniformen, plunjezakken. PSU’s, affiches uit de oorlog en ander propagandamateriaal, maar ook bijvoorbeeld bonkaarten e.d. Kortom, alles wat met het leger of met de oorlog te maken heeft willen we graag bestemmen voor dit project.  Begin januari zal het definitieve plan worden gepresenteerd

Heb jij intussen wat legerspullen of andere materiaal wat wij zoeken, laat het ons dan even weten! Mail naar avcnld@gmail.com

Musea

Ook van diverse musea krijgen we verzoeken voorgelegd of wij legerspullen hebben die dan in bruikleen en voor een bepaalde periode worden afgestaan aan kleine plaatselijke musea die veelal rond een bepaalde gebeurtenis in de plaats zijn opgericht om een tentoonstelling verder aan te kleden.

Gezocht: Affiches, bekendmakingen, posters, rantsoenbonnen, etc., etc
Gezocht: Affiches, bekendmakingen, posters, rantsoenbonnen, etc., etc

Het gaat daarbij om spullen en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld affiches, bekendmakingen, propagandamateriaal, rantsoenbonnen, gebruiksvoorwerpen, etc, etc. Tegelijkertijd willen we dit soort materiaal ook gebruiken voor het schoolproject.

Heb jij intussen wat legerspullen of andere materiaal wat wij zoeken, laat het ons dan even weten! Mail naar avcnld@gmail.com

AVC + Scholen. De formule moet nog worden uitgewerkt!
AVC + Scholen. De formule moet nog worden uitgewerkt!

Binnenkort wordt deze pagina aangevuld met nieuwe informatie! Kom dus regelmatig kijken of dit intussen gebeurd is!