2 – Lid worden van AVC

Lid wordenJe hebt een legervoertuig of je gaat er binnenkort een aanschaffen… Word dan lid van AVC! Je kunt je opgeven als nieuw lid van AVC middels een online formulier. Vul alle vragen in en druk op “verzenden” an het eind van het formulier en wij ontvangen automatisch jouw aanmelding! 

De contributie bedraagt € 45,- per kalenderjaar en het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij je twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk – per brief – hebt opgezegd. Naast de contributie betaal je bij het aanmelden eenmalig inschrijfkosten: € 10,-

Voor buitenland geldt een ander tarief. Zie elders op deze pagina.

Je ontvangt het kwartaalblad van AVC: ‘De Veldpost’ die bij jou in de brievenbus terecht komt! En elke maand “Dienstmededelingen” via de mail (digitale nieuwsbrief). Je kunt meedoen aan alle activiteiten en evenementen die de AVC organiseert of die anderen organiseren en waar AVC aan meewerkt. En met ingang van 2019 krijg je op vertoon van de clubpas korting bij de aangesloten bedrijven! Je kunt de ledenvergadering bijwonen en als lid heb je ook stemrecht en kun je ook zaken op de Agenda zetten. Heb je vragen, technische vragen? Die kun je dan stellen aan de Technische Commissie. Ook wanneer je op zoek bent naar (speciale) onderdelen. Je kunt artikelen en foto’s plaatsen in ‘De Veldpost’, maar ook advertenties! En – nogmaals – korting op de aankoop bij bedrijven die zijn aangesloten!

Ook krijg je de maandelijkse nieuwsbrief “Dienstmededelingen“. Dit wordt je per e-mail toegestuurd. Daarin nieuws van het bestuur over verenigingszaken en verdere informatie over komende activiteiten e.d. Deze nieuwsbrief is ter aanvulling op “De Veldpost”.

Wat vind je in ‘De Veldpost’?

De Veldpost - kwartaalblad van de Army Vehicle Club
De Veldpost
 • De Agenda met activiteiten en evenementen van AVC
 • Bestuursmededelingen worden maandelijks digitaal verzonden
 • Foto’s van evenementen en activiteiten van AVC
 • Foto’s van (bijzondere) legervoertuigen
 • Foto’s en.of nieuws van/over Defensiematerieel
 • De rubriek: ‘Man en zijn paard’
 • Specials (o.a. interviews met leden)
 • Ingezonden artikelen van leden
 • Nieuws over legervoertuigen
 • Nieuws over relevante wet- en regelgeving
 • Nieuwe leden die zich voorstellen
 • Advertenties, ook van bedrijven
 • En uiteraard nieuws en en andere wetenswaardigheden
 • En nog veel meer…

De Veldpost wordt uitgevoerd in:

 • Full-color (behalve oude zwart/wit foto’s)
 • Drukwerk met geniete pagina’s
 • Professionele opmaak

 Wat vind je in ‘DienstMededelingen’?

DienstMededelingen - digitale maandblad van de Army Vehicle Club
DienstMededelingen Nr 2 – 2019

Nieuws en informatie van het bestuur over:
Verenigingszaken
Evenementen en activiteiten
Oproepen ledenvergaderingen
Agenda ledenvergaderingen
Aanmeldformulieren
Ledenwerfakties
Wetenswaardigheden van bijv. RDW/APK
Technische zaken met veel beeldmateriaal
Aanvullende info van het hoofdartikel in “De Veldpost”, zoals bijvoorbeeld foto’s.
Foto’s uit de oude doos en ander beeldmateriaal

Dienstmededelingen wordt uitgevoerd in: Full-color (behalve oude en zwart/wit foto’s) en wordt maandelijks digitaal aangeboden middels een email met daarin de link naar de nieuwsbrief. Uiteraard is de nieuwsbrief ook professionele opgemaakt.

Overige informatie

 • In voorkomende gevallen wordt een email verstuurd met relevante informatie, bijvoorbeeld een ad hoc-evenement, al dan niet in samenwerking met een andere vereniging.
 • Uiteraard heb je toegang tot de website, Facebookpagina en de Groep Army Vehicle Club
AVC hanteert een Privacy Verklaring o.a. aangaande het gebruik van de website en de gegevens die via de website worden ontvangen of via contact- en/of aanmeldformulieren.

Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming is ons beleid overeenkomstig aangepast. Je leest daar meer over in de verklaring.

The amounts mentioned apply only to the Netherlands. A different rate applies for abroad. Please, contact AVC by e-mail: avcnld@gmail.com

Die genannten Beträge gelten nur für die Niederlande. Für das Ausland gilt ein anderer Tarif. Bitte kontaktieren Sie AVC per E-Mail: avcnld@gmail.com

Les montants mentionnés ne s'appliquent qu'aux Pays-Bas. Un taux différent s'applique pour l'étranger. Veuillez contacter AVC par e-mail: avcnld@gmail.com

Ledenpas

Lidmaatschapskaart van de Army Vehicle Club

In 2019 werd de ledenpas heringevoerd. Deze pas geeft je korting op de aangesloten bedrijven. Sommige verzekeringsmaatschappijen verlangen een bewijs van lidmaatschap.

De kaart werd in maart naar de leden verzonden.