Lid worden van de AVC, nu ook digitaal!

Bent u ook lid van andere verenigingen? Dan kunt u dat hier aangeven
Zet hier ter digitale ondertekening uw naam en de datum van vandaag. U verklaart hiermee tevens de regels na te leven zoals vermeldt in de statuten, Huishoudelijk reglement en waar van toepassingen andere op dat moment geldende reglementen. Samenvattend, u verklaart elkander in deze hobby te respecteren en u te gedragen zoals een goed lid betaamt.